Spoluvlastnický podíl na nemovitosti aneb výkup podílu na nemovitosti

Spoluvlastnický podíl na nemovitosti je výsledkem dědického řízení, darování nemovitosti či smlouvy o koupi. Ve všech těchto případech může vzniknout spoluvlastnictví dvou nebo více osob jedné nemovitosti.

V případě, kdy např. dva sourozenci zdědí po rodičích každý rovným dílem ½ domu, vznikne každému spoluvlastnický podíl na ½ domu. „Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka“. Podle občanského zákoníku mají všichni spoluvlastníci stejná práva k celé nemovitosti. Není proto možné, aby jeden z nich dalšímu něco zakazoval nebo nařizoval. Spoluvlastnický podíl na ½ domu se tedy v katastru nemovitostí zapisuje jen jako ½.

Spoluvlastnický podíl na nemovitosti umožňuje držet dvěma a více osobám vlastnická práva k jedné společné nemovitosti, přičemž každá z nich je oprávněna k užívání a správě nemovitosti. Při rozhodování o této nemovitosti se počítají hlasy spoluvlastníků podle velikosti jejich podílu. Díky tomu se mohou dohodnout na užívacích právech a povinnostech, kam třeba patří i výše příspěvku na správu společné nemovitosti. 

Platí tudíž pravidlo, že čím více spolumajitelů nemovitosti, tím větší šance k neshodám, hádkám, problémům a starostem. Každý ze spoluvlastníků může mít jiné představy a nároky na užívání nemovitosti. Někdo může chtít bydlet, jiný ji bude chtít pronajmout a další prodat. Někdo může mít zájem rekonstruovat a další na to nedá finance atd. Stát se může cokoli a dřív nebo později může začít jeden ze spoluvlastníků přemýšlet nad prodejem společného podílu na nemovitosti. A jak postupovat?

Existují čtyři možnosti, jak podíl na nemovitosti prodat

1.
dohoda se všemi spoluvlastníky o prodeji nemovitosti

2.
prodej podílu spoluvlastníkům/výkup spoluvlastnického podílu nemovitosti

3.
prodej podílu třetí straně

4.
vypořádání se se spoluvlastníky soudní cestou.

Jaké výhody a nevýhody tyto možnosti přináší?

1. Prodej celé nemovitosti.

Pokud se povede shoda na prodeji nemovitosti se všemi spoluvlastníky, tak je to ta nejjednodušší cesta. Nemovitost se prodá a utržená částka se dle velikosti spoluvlastnických podílů rozdělí. Bohužel taková dohoda nebývá samozřejmostí a často může jednání uvíznout na neshodách spoluvlastníků.

2. Prodej podílu jinému spoluvlastníkovi.

Problematické spoluvlastnění je vyřešitelné tím, že se vykoupí spoluvlastnické podíly na nemovitosti nebo prodá vlastní podíl dalším spoluvlastníkům. Bohužel i to často neklapne a ztroskotá na neochotě spolupracovat či jiné představě o ceně.

3. Prodej podílu komukoli jinému.

Jako vlastník podílu s ním můžete neomezeně nakládat, tedy i odprodat bez souhlasu ostatních. Zbavíte se tak všech starostí.

4. Soud.

Nejproblematičtější variantou je rozhodně soudní cesta, která by měla následovat až po selhání všech variant. Soud může rozhodnout o rozdělení nemovitosti, pokud je to technicky možné. Soud může přikázat prodej podílu jednoho nebo více spoluvlastníků za přiměřenou náhradu. Spoluvlastník však musí mít o koupi podílu zájem a musí být schopen ho uhradit. Pokud předchozí dvě varianty nelze uskutečnit, soud může rozhodnout o prodeji ve veřejné dražbě.

Závěr: pokud se nemůžete s ostatními dohodnout, nechtějí váš podíl odkoupit a nechcete se soudit, můžete prodat svůj podíl někomu třetímu. Třeba i nám. 

Podíl od vás za velmi slušnou cenu vykoupíme a zbavíme vás starostí. K prodeji svého podílu nepotřebujete souhlas ostatních, předkupní právo dnes již většinou „naplatí“, a poradíme si i s jinými právními komplikacemi.

Chcete pomoct s nemovitostí?


  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Thank you

  We have received your message. If your
  inquiry is urgent, please use the phone number
  (+84) 394 846 850
  to talk to one of our staff members. Otherwise, we will contact
  you by email as soon as possible.

  Get in touch